Słownictwo

kredito24.pl

Linking words - spójniki.

2014-04-03 14:21:41, komentarzy: 0

W dzisiejszym wpisie trochę o spójnikach. Są istotne zarówno w wypowiedziach pisemnych jak i ustnych. Warto znać ich więcej i wzbogacić w ten sposób swoje wypowiedzi. AND, BUT, SO, BECAUSE to trochę za mało.

Poniżej znajdziecie flimik dotyczący tego tematu, a pod nim wypisane spójniki z podziałem na katergorie. Do tych, które mogłyby sprawić Wam większy kłopot dopisane są również przykłady zdań. Nie znajdziecie tu tłumaczeń spójników, kótrych nie zamieszczam celowo - wywnioskujcie z kontekstu i przetłumaczcie korzystając ze słownika :).
1. Dodawanie do głównej myśli:

 • and: This is the foundation of medicine and a key to its future.
 • besides: This is the foundation of medicine besides it is also a key to its future.
 • as well as: This is the foundation of medicine as well as a key to its future.
 • furthermore:This is the foundation of medicine. Furthermore it’s key to its future.
 • moreover: This is the foundation of medicine. Moreover it’s key to its future.
 • in addition: This is the foundation of medicine. In addition, this is a key to its future.
 • what is more: This is the foundation of medicine. What it more it’s key to its future.
 • another point is:This is the foundation of medicine. Another point is this is a key to its future.
 • not only.... but also: This not only is the foundation of medicine but also a key to its future.


2. Podkreślanie informacji:

 • especially
 • particularly
 • too / enough
 • above all
 • naturally
 • exactly
 • whatever
 • whenever
 • the more


3.  Porównywanie:

 • but
 • although: Although the weather is bad we will still go on holidays.
 • neither...nor
 • whereas: Jim has 2 cars whereas Tom has 10.
 • despite: We will go on holidays despite the bad weather.
 • in spite of: In spite of the bad weather, we will go on holidays.
 • nevertheless: The weather is bad. Nevertheless we will still go on holidays.
 • while: Jim has 2 cars while Tom has 10.
 • in contrast: In contrast to Jim, Tom has 10 cars.
 • on the contrary: On the contrary, we need a lot more people to run this project.


4.  Wyrażanie powodu:

 • on the account: This discovery is important on the account of the development of medicine.
 • as:  She doesn’t like him as he’s a jerk.
 • since: She doesn’t like him since he’s a jerk.
 • this is why: The taxi was late. This is why we missed the train.
 • due to: The plane didn’t take off due to bad weather. / The plane didn’t take off due to the fact the weather was bad.
 • owing to: Owing to rising unemployment the government should take some actions. This discovery is important owing to the development of medicine.
 • for this reason: The taxi was late. For this reason we missed the train.
 • because of: The plane didn’t take off due to bad weather. The plane didn’t take off because of the fact the weather was bad.

 

5. Podawanie przykładów:

 • for example (e.g.)
 • this includes
 • for instance
 • for one thing
 • i.e. (that is)


6. Wyrażanie rezultatu:

 • so: I lost my keys so I couldn’t get into my car.
 • so....that: I found may keys so that I could get into my car.
 • too...for/to: The water was too cold to make some tea/for make some tea.
 • consequently: I lost my keys consequently I couldn’t get into my car.
 • as a result: I lost my keys as a result I couldn’t get into my car.
 • thus: I lost my keys thus I couldn’t get into my car.
 • such a...that: He was such a nice boy that everybody loved him.
 • therefore: I lost my keys therefore I couldn’t get into my car.
 • not enough…to/for: The water was not hot enough to make some tea/for make some tea.


7. Wyrażanie opinii:

 • In my opinion: In my opinion it’s a good idea.
 • I believe: I believe it’s a good idea.
 • Apparently: Apparently it’s a good idea.
 • I reckon: I recon it’s a good idea.
 • I assume: I assume it’s a good idea.
 • Personally: Personally I think/believe/recon/am sure it’s a good idea.
 • I would say: I would say it’s a good idea.
 • I think: I think it’s a good idea.
 • As far as I concerned: As far as I concerned it’s a good idea.


8. Wyrażanie celu:

 • to: We will have to take a loan to buy that flat.
 • for: We will have to take a loan for buying that flat.
 • in order that: We will have to take a loan in order to buy that flat.
 • so as to: We will have to take a loan so as to buy that flat.
 • so that: We will have to take a loan so that we will have enough money to buy that flat.

 

9. Podsumowanie:

 • all in all
 • overall
 • generally
 • in conclusion
 • to sum up


10. Zdania względne:

 • who
 • where
 • which
 • that
 • whose
 • to whom
 • why
 • what
 • when


11.  Narracaja:

 • first (of all)
 • firstly
 • at first
 • at the beginning
 • in the beginning
 • then
 • next
 • before
 • after
 • after that
 • afterwards
 • when
 • while
 • during
 • soon
 • prior to
 • immediately
 • once
 • suddenly
 • as soon as
 • on
 • no sooner....than
 • hardly...when
 • finally
 • eventually
 • at the end
 • in the end
 • At last
 • to begin with,
 • until
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Poznaj kłamstwo, które kradnie Ci nawet 2 godziny dziennie!