Lesson 35: Modal verbs part 2

2013-05-22 17:37:35, komentarzy: 0

Czasowniki modalne w czasie przeszłym:

 

 

1.   MUST + PREFECT INFINITIVE (have +3 forma czasownika), coś musiało się

He must have been there.
2.   SHOULD/ OUGHT TO + PREFECT INFINITIVE, jakaś czynność powinna była zostać wykonana ale nie została.
You should have told him that. Now it’s too late.
3.   MAY + PREFECT INFINITIVE, być może coś się wydarzyło.
4.   MIGHT + PREFECT INFINITIVE niewykluczone, że coś się wydarzyło. (Might używamy również mówiąc, że istniało w przeszłości jakieś zagrożenie, które minęło: Why did you lend him the car? He might have killed himself.)
5.   CAN’T/COULDN’T + PREFECT INFINITIVE niemożliwe, że coś się wydarzyło.
You can’t have seen him yesterday, he’s abroad.
6.   COULD + PREFECT INFINITIVE coś mogło było się wydarzyć ale się nie stało.
He could have gone to the match but he went to the cinema.
« powrót

Dodaj nowy komentarz