Lesson 34: Modal verbs - part 1.

2013-05-22 17:35:26, komentarzy: 0

Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym:

 

 

1.   MUST i HAVE TO.

·         MUST stosujemy żeby wyrazić:
      - przypuszczenie (kiedy jesteśmy prawie pewni)
      - zobowiązanie/ polecenie narzucone przez mówiącego.
·         HAVE TO stosujemy żeby wyrazić:
      - zobowiązanie/ polecenie narzucone z zewnątrz.
Must nie ma formy przeszłej dlatego w czasie przeszłym używamy HAD TO.
2.   MUSTN’T i NEEDN’T
·         MUSTN’T stosujemy żeby wyrazić:
     - zakaz wykonania jakiejś czynności
·         NEEDN’T stosujemy żeby wyrazić:
     - brak konieczności zrobienia czegoś
3.   CAN, COULD i BE ABLE TO
·         CAN (móc, umieć potrafić)
     - stosujemy do wyrażanie teraźniejszości i przyszłości.
·         COULD stosujemy żeby wyrazić:
    - umiejętność zrobienia czegoś w przeszłości.
    - uprzejmą prośbę.
·         BE ABLE TO
    - Stosujemy zmiennie z CAN we czasie teraźniejszym.
    - Nie możemy stosować zamiennie z COULD w czasie przeszłym. Jeżeli wiemy, że ktoś był w stanie coś zrobić i zrobił to możemy użyć tylko BE ABLE TO.
4.   MAY i MIGHT
·         MAY stosujemy żeby wyrazić:
   - Pozwolenie, przypuszczenie lub prawdopodobieństwo.
·         MIGHT stosujemy żeby wyrazić:
   - Mniejsze niż przy MAY prawdopodobieństwo zaistnienia jakiejś sytuacji.
5.   SHOULD i OUGHT TO oba wyrażają powinność lub stosujemy ich do udzielania rad.
·         OUGHT TO ma nieco mocniejsze znaczenie i możemy go używać mówiąc o powinnościach narzuconych z góry.
« powrót

Dodaj nowy komentarz