Lesson 27: Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

2013-05-22 17:03:21, komentarzy: 0

Jak stopniować przymiotniki i przysłówki? Nic prostszego: 

 

 

Stopniowanie przymiotników i przysłówków:

1.    Stopniowanie proste: do przymiotnika lub przysłówka dodajemy końcówkę –er w stopniu wyższym, w najwyższym końcówkę –est. Musimy pamiętać, że w stopniu najwyższym przed przymiotnikiem lub przysłówkiem stawiamy „the”. Tego rodzaju stopniowania używamy do słówek jedno, czasem dwusylabowych.
·         Jeżeli słowo  kończy się na –e dodajemy tylko –r lub –st: nice – nicer – the nicest
·         Jeżeli słowo kończy się na spółgłoskę poprzedzoną krótką samogłoską podwajamy spółgłoskę: big- bigger- the biggest.
·         Jeżeli słowo kończy się na –y przed którym jest spółgłoska „y” zamieniamy na „i” i dodajemy końcówki: easy – easier – the easiest.
2.    Stopniowanie złożone: używamy do stopniowania dłuższych przymiotników. W stopniu wyższym dodajemy przed przymiotnikiem/przysłówkiem more, w stopniu najwyższym the most: expensive- more expensive – the most expensive.
3.   Najważniejsze wyjątki:
good – better – the best
bad – worse  - the worst
far – further – the furthest
« powrót

Dodaj nowy komentarz