Lesson 24: Conditionals part 3

2013-05-22 16:47:15, komentarzy: 0

Dziś pora na trzeci tryb oraz tryby mieszane:

 

 

3 TRYB WARUNKOWY – odnosi się do czynności, która miałaby miejsce w przeszłości gdyby w przeszłości spełniony został jakiś warunek.

 

ZADANIE NADZRĘDNE

SPÓJNIK WARUNKOWY

ZDANIE PODRZĘDNE/

WARUNKOWE

Would +have+ 3forma czas.

Could + have+  3forma czas.

Might + have+ 3forma czas.

Should + have+ 3forma czas.

IF – gdyby/jeżeliby

Past Perfect

We would have bought a new house then

Kupilibyśmy wtedy nowy dom,

if

gdybśmy

we had had enough money.

mieli dość pieniędzy

You could have seen  the doctor then,

Mógłbyś zobaczyć się wtedy  z lekarzem,

if

gdybyś

you had made an appointment.

umówił się na wizytę.

« powrót

Dodaj nowy komentarz