Lesson 22: Conditionals part 1 .

2013-05-22 16:37:18, komentarzy: 0

Tryby warunkowe to bardzo proste konstrukcje gramatyczne dzięki, którym możemy określać przyczyny i skutki jakiejś czynności.
0 TRYB WARUNKOWY

 
ZADANIE NADZRĘDNE
SPÓJNIK WARUNKOWY
ZDANIE PODRZĘDNE/
WARUNKOWE
Present Simple
IF – jeżeli/
UNLESS – jeżeli nie, chyba że
Present Simple
I always wear a suit,
Zawsze zakładam garnitur,
if
jeżeli
I go to a formal party..
idę na oficjalne przyjęcie.
     
 
 
1 TRYB WARUNKOWY – odnosi się do zdarzeń w przyszłości, które zaistnieją jeżeli zostanie spełniony jakiś warunek
 
ZADANIE NADZRĘDNE
SPÓJNIK WARUNKOWY
ZDANIE PODRZĘDNE/
WARUNKOWE
Future Simple lub:
Can, must, may
IF – jeżeli/
UNLESS – jeżeli nie, chyba że
Present Simple
We will buy a new house,
Kupimy nowy dom,
if
jeżeli
we have enough money.
będziemy mieli dość pieniędzy
You can’t see  the doctor,
Nie możesz zobaczyć się z  lekarzem,
unless
chyba że
you make an appointment.
umówiłeś się na wizytę

« powrót

Dodaj nowy komentarz